Pacientske programy

Vzdelávací program “Život v pohybe”

      Program je určený pre pacientov, ktorí prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu (NCMP). Obsahuje informácie o prekonanom ochorení, možných komplikáciách s radami a tipmi, ako ich prekonať. Cieľom je pomôcť pacientom vyrovnať sa s náhlou zmenou zdravotného stavu a informovať ich o dostupných terapeutických a rehabilitačných postupoch a o sociálnej pomoci Ak ste [...]